phone
Podpora live 24\7
Doprava zadarmo

Pravidlá a podmienky

Dodacie podmienky

Lieky z našej ponuky sú vyrábané a dodávané z Indie. Zásielky sú zvyčajne doručené v priebehu 10 – 21 pracovných dní, v určitých prípadoch však môže dôjsť k 10-dňovému omeškaniu.

V prípade zlyhania zásielky po stanovenom termíne prosím kontaktujte náš zákaznícky servis, prostredníctvom ktorého vám poskytneme na mieru prispôsobené zákaznícke služby.

Podmienky zrušenia objednávky

Žiadosti o zrušenie objednávky prijímame iba v časovom rozmedzí 24 hodín po vykonaní objednávky. O zrušenie objednávky je potrebné telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu priamo požiadať náš zákaznícky servis. V prípade, že o zrušenie objednávky požiadate po uplynutí 24-hodinovej doby, nebude vaša požiadavka spracovaná.

Do objednávkového formulára nezabudnite vložiť platnú dodaciu adresu. Chybné vyplnenie adresáta môže mať za následok zlyhanie zásielky a neúspešné doručenie objednaných produktov. V prípade, že došlo k nesprávnemu zadaniu adresy, ktontaktujte čo najskôr náš zákaznícky servis.

Pravidlá vrátenia peňazí

Lieky v našej ponuke sú generickou náhradou značkových ekvivalentov. Garantujeme, že ich chemické zloženie je identické a majú rovnaký lekársky účinok.

V prípade, že nie ste spokojný s účinkom našich liekov, kontaktujte a informujte nás priamo.

Najskôr sa uistite, že ste užili správnu dávku podľa návodu na použitie. Je treba zohľadniť, že účinky liekov môžu byť spomalené v prípade, že ste pred ich užitím konzumovali jedlo s vysokým obsahom tukov alebo alkohol.

V prípade nedodania produktu v stanovenom termíne (dodávka trvá 10 – 21 dní, v prípade colnej kontroly môže dôjsť k ďalšiemu 10-dňovému oneskoreniu) môžete kontaktovať náš zákaznícky servis a požiadať o vrátenie peňazí. Kúpna cena vám bude vrátená priamo na vašu kreditnú kartu. Vrátenie platby zvyčajne trvá 5 až 7 pracovných dní.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a súkromia našich zákazníkov má pre nás prvoradý význam. Zákaznícke údaje nie sú zdieľané s inými obchodnými spoločnosťami alebo poskytovateľmi služieb tretích strán.

Všetky platobné transakcie na našej internetovej stránke sú zabezpečené. Chránime bezpečnosť vašich údajov pomocou 256-bitového certifikátu SSL – Secure Sockets Layer, ktorý šifruje všetky zadané informácie. Naše platobné servery sú navyše certifikované nezávislými a renomovanými agentúrami, ktoré garantujú bezpečnú úschovu vašich osobných údajov.

V našej zákazníckej databáze sú zobrazené iba posledné 4 cifry vašej kreditnej karty, čo znamená, že ani operátori našej zákazníckej podpory nemajú prístup k informáciám o kreditnej karte.

Vylúčenie zodpovednosti

Naša spoločnosť nie je zodpovedná a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za oneskorenie dodania, ktoré nepresiahne 10 dní po stanovenom predpokladanom termíne dodania. 10 (slovom desať) dní po stanovenom predpokladanom dodacom termíne alebo nasledujúci pracovný deň v prípade miestneho sviatku sa považuje za hraničný termín.

Naša spoločnosť nezodpovedá za neúspešné doručenie v prípade, že zákazník uviedol nesprávnu alebo nedostatočnú adresu alebo adresu, ktorá iným spôsobom zamedzuje úspešné doručenie zásielky.

Naša spoločnosť nezodpovedá za neúspešné doručenie zásielky v prípade, že zákazník zásielku neprevzal, odmietol alebo inak úspešnému doručeniu zabránil. Všetky opätovné zásielky sú v takýchto prípadoch vykonané iba prostredníctvom medzinárodnej zasielkovej pošty.

Naša spoločnosť nie je zodpovedná a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za dodávku akéhokoľvek generického produktu, ktorý nespĺňa očakávania zákazníka podľa stanovených kritérií ako napríklad farba, tvar a veľkosť pilulky, prítomnosť akýchkoľvek značiek vytlačených alebo vyznačených na pilulke, obsahujúcich marketingový názov alebo vyrobených iným výrobcom, ako ktorých zákazník očakáva.

V prípade každého generického produktu sú všetky informácie o produkte prezentované na internetových stránkach. Informácie ako napríklad miniatúry, obrázky produktov, názvy výrobcov a marketingové názvy sú poskytované výlučne pre informačné účely.

Naša spoločnosť nie je zodpovedná za a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za neefektívnosť prijatého produktu v prípade, že bol produkt zakúpený pre tzv. off-label použitie, teda na použitie mimo indikácie, na ktorú bol liek určený.

Zadaním objednávky v našej spoločnosti potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s týmto vylúčením zodpovednosti. Akékoľvek kroky podniknuté na vrátenie vašej platby z ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov budú považované za podvodné a môžu viesť k právnym krokom a vylúčenie z nášho systému.